Σεμιναρια

Τα προγραμματισμένα σεμινάρια μας * Τα σεμινάρια καλύπτουν την Εξεταστέα Ύλη για την εξέταση CDPO της ACTA

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

# Τίτλος /Διάρκεια Περιοχή Ημερομηνία
1 DPO Certification /40 ώρες (Νέο) Τηλεκατάρτιση 05/10/2018 ·17:00 - 21:15
06/10/2018 ·09:00 - 14:00
13/10/2018 ·09:30 - 14:30
14/10/2018 ·09:00 - 15:15
2 DPO Certification /40 ώρες Τηλεκατάρτιση 29/06/2018 ·17:00 - 21:15
06/07/2018 ·17:00 - 21:15
07/07/2018 ·09:30 - 14:30
08/07/2018 ·09:00 - 15:15
3 DPO Certification /40 ώρες Τηλεκατάρτιση 02/06/2018 ·09:30 - 16:30
03/06/2018 ·09:30 - 12:00
07/06/2018 ·17:00 - 22:00
09/06/2018 ·09:00 - 15:15
4 DPO Certification /40 ώρες Τηλεκατάρτιση 19/05/2018 ·09:30 - 14:30
20/05/2018 ·09:30 - 14:45
25/05/2018 ·17:00 - 21:15
26/05/2018 ·10:00 - 16:15
5 DPO Certification /40 ώρες Τηλεκατάρτιση 05/05/2018 ·09:30 - 14:30
06/05/2018 ·09:30 - 14:45
12/05/2018 ·09:30 - 14:30
13/05/2018 ·09:30 - 16:15
6 DPO Certification /40 ώρες Τηλεκατάρτιση 14/04/2018 ·09:30 - 14:30
15/04/2018 ·09:30 - 14:45
21/04/2018 ·09:30 - 14:30
22/04/2018 ·09:30 - 15:15
7 DPO Certification /40 ώρες Θεσσαλονίκη 24/03/2018 ·10:00 - 20:30
31/03/2018 ·15:00 - 21:00
01/04/2018 ·09:00 - 17:00
8 DPO Certification /40 ώρες Αθήνα 23/03/2018 ·17:00 - 21:00
24/03/2018 ·09:00 - 17:00
30/03/2018 ·17:00 - 21:00
31/03/2018 ·09:00 - 17:00
9 DPO Certification /40 ώρες Ηράκλειο 14/04/2018 ·09:00 - 17:00
15/04/2018 ·09:00 - 13:00
20/04/2018 ·17:00 - 21:00
21/04/2018 ·09:00 - 17:00
10 DPO Certification /40 ώρες Κοζάνη 01/03/2018 ·17:00 - 21:00
03/03/2018 · 17:00 - 21:00
04/03/2018 · 09:00 - 17:00
24/03/2018 · 09:00 - 17:00
11 DPO Certification /40 ώρες Αλεξανδρούπολη 02/03/2018 ·17:00 - 21:00
03/03/2018 ·09:00 - 17:00
09/03/2018 ·17:00 - 21:00
10/03/2018 ·09:00 - 17:00